dijous, 2 de juny de 2011

Un estudi local amb un interès general: Vallbona de les Monges


Jacinto BONALES CORTÉS, Història de Vallbona i de la vila de Montesquiu. Un territori i un poble a redós del Monestir, Institut d'Estudis Ilerdencs - Ajuntament de Vallbona de les Monges, Lleida, 2011, 388 pàgs.
Aquest acurat estudi del terme de Vallbona de les Monges i de la seva rodalia comença a la prehistòria i arriba fins a l'actualitat. Inclou els següents grans apartats:
- Notes de prehistòria i història antiga. Acaba amb un innovador capítol dedicat al món romà.
- La Vallbona medieval. Amb uns capítols dedicats als segles de l'alta edat mitjana, a la conquesta cristiana, a la fragmentació castral i a la repoblació, a l'esplendor vilatana i a la crisi i despoblació dels segles XIV i XV.
- Vallbona a l'època moderna. Amb un capítol dedicat als veïns, un altre al treball pagès i el paisatge, un altre al règim senyorial i el darrer a 'viure i conviure'.
- Vallbona i el Nou Règim (segle XIX)
- El llarg camí cap a la modernitat (segle XX).
Inclou nombrosos documents, fotografies i mapes i gràfiques.

1 comentari:

FULLEDA - PETI QUI PETI ha dit...

Carall, com sempre, aquesta col·lecció passa d'allò més desapercebut encara que visquis al costat i deprés s'han d'anar a comprar als ajuntaments...