dilluns, 27 de juny de 2011

El paisatge i la societat en uns pobles del Camp de Tarragona vers l'any 1500


Hèctor MIR LLORENTE, El Codony a l'inici del segle XVI. Paisatge, economia i societat dels antics llocs i termes del Codony a partir d'un capbreu de 1510, Arola Editors, Tarragona, 2011, 349 pàgs.
A partir de les dades d'un capbreu de l'any 1510, aquest llibre ens mostra com eren a l'inici de l'edat moderna [o al final de l'edat mitjana] els primitius termes i l'urbanisme dels pobles en què es dividí el Codony, així com també ens aproxima a l'estructuració social i econòmica dels seus habitants, als conreus que s'hi desenvoluparen i a les prestacions i servituds que restaven obligats al Capítol de la Catedral de Tarragona.
Índex: Introducció.- El territori: el Codony.- El document: El capbreu de les comunes distribucions de 1510.- El castell i el terme de Puigdelfí.- El lloc i el terme de la Pobla de Mafumet.- El lloc de Perafort.- El lloc dels Pallaresos i el terme de Codony.- La quadra de Requesens.- La quadra de Vilar de Baró.- El lloc i terme de Vilallonga.- Els altres termes del Codony.- Conclusions.
Amb relació a cadascun dels llocs, se'ns parla del terme, dels topònims localitzats, dels confessants del capbreu, dels béns urbans i rústics, de les servituds, de la transmissió de les tinences, etc. A més, aquest llibre inclou onze annexos planimètrics [amb un acurat esforç per reconstruir espais i poblacions!]. Aquesta mena de recerques ens permeten d'apropar-nos al paisatge històric i a la societat i no tenen, en absolut, només un interès local.