dilluns, 27 de juny de 2011

El paisatge i la societat en uns pobles del Camp de Tarragona vers l'any 1500


Hèctor MIR LLORENTE, El Codony a l'inici del segle XVI. Paisatge, economia i societat dels antics llocs i termes del Codony a partir d'un capbreu de 1510, Arola Editors, Tarragona, 2011, 349 pàgs.
A partir de les dades d'un capbreu de l'any 1510, aquest llibre ens mostra com eren a l'inici de l'edat moderna [o al final de l'edat mitjana] els primitius termes i l'urbanisme dels pobles en què es dividí el Codony, així com també ens aproxima a l'estructuració social i econòmica dels seus habitants, als conreus que s'hi desenvoluparen i a les prestacions i servituds que restaven obligats al Capítol de la Catedral de Tarragona.
Índex: Introducció.- El territori: el Codony.- El document: El capbreu de les comunes distribucions de 1510.- El castell i el terme de Puigdelfí.- El lloc i el terme de la Pobla de Mafumet.- El lloc de Perafort.- El lloc dels Pallaresos i el terme de Codony.- La quadra de Requesens.- La quadra de Vilar de Baró.- El lloc i terme de Vilallonga.- Els altres termes del Codony.- Conclusions.
Amb relació a cadascun dels llocs, se'ns parla del terme, dels topònims localitzats, dels confessants del capbreu, dels béns urbans i rústics, de les servituds, de la transmissió de les tinences, etc. A més, aquest llibre inclou onze annexos planimètrics [amb un acurat esforç per reconstruir espais i poblacions!]. Aquesta mena de recerques ens permeten d'apropar-nos al paisatge històric i a la societat i no tenen, en absolut, només un interès local.

dijous, 2 de juny de 2011

Un estudi local amb un interès general: Vallbona de les Monges


Jacinto BONALES CORTÉS, Història de Vallbona i de la vila de Montesquiu. Un territori i un poble a redós del Monestir, Institut d'Estudis Ilerdencs - Ajuntament de Vallbona de les Monges, Lleida, 2011, 388 pàgs.
Aquest acurat estudi del terme de Vallbona de les Monges i de la seva rodalia comença a la prehistòria i arriba fins a l'actualitat. Inclou els següents grans apartats:
- Notes de prehistòria i història antiga. Acaba amb un innovador capítol dedicat al món romà.
- La Vallbona medieval. Amb uns capítols dedicats als segles de l'alta edat mitjana, a la conquesta cristiana, a la fragmentació castral i a la repoblació, a l'esplendor vilatana i a la crisi i despoblació dels segles XIV i XV.
- Vallbona a l'època moderna. Amb un capítol dedicat als veïns, un altre al treball pagès i el paisatge, un altre al règim senyorial i el darrer a 'viure i conviure'.
- Vallbona i el Nou Règim (segle XIX)
- El llarg camí cap a la modernitat (segle XX).
Inclou nombrosos documents, fotografies i mapes i gràfiques.