dimecres, 27 de juny de 2012

Un element del paisatge invisible (que pot ésser molt vell): el límit parroquial


Angus WINCHESTER, Discovering Parish Boundaries, Shire Publications, Oxford, 2008 (la primera edició fou feta l'any 1990), 96 pàgs. Els límits de les parròquies [o dels municipis] resten assenyalats, en alguns mapes, per unes línies discontínues o bé, sobre el terreny, per algunes fites ara ja mig perdudes; malgrat això són una notable element del paisatge. A Anglaterra s'assenyala que sovint es crearen en els segles anglosaxons i que, de vegades, tenen l'origen en realitats fins i tot força més antigues. Contingut: 1. Introducció. 2. Què és una parròquia? 3. La parròquia antiga. 4. El poble i el delme. 5. De quan són els límits municipals? 6. Límits i marcadors de la partió. 7. Anàlisi de les característiques dels límits. 8. El govern local medieval: comtat, "vegueria" o terme castral (hundred) i wapentake. 9. L'administració eclesial: diòcesi i deganat. 10. Límits de parròquies a Escòcia i al País de Gal·les. 11. Lectures complementàries. Apèndix: topònims que documenten límits. Índex. Inclou 26 figures (mapes i fotografies). Hi ha alguns mapes molt notables, com per exemple el de la figura 11, on es relacionen unes partions municipals i uns camps d'època romanobritona.