dimarts, 9 de febrer de 2010

La llarga història d'una muntanya cremada: Ropidera (Conflent)


Olivier PASSARRIUS - Aymat CATAFAU - Michel MARTZLUFF (dirs.), Archéologie d'une montagne brûlée. Massif de Rodès, Pyrénées-Orientales, Edicions Trabucaire - Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Perpinyà, 2009, 504 pàgs.
Aquest volum és el resultat de quatre anys de treball en un projecte, encetat l'any 2005, d'estudi diacrònic de les ocupacions humanes i de l'evolució del paisatge, en què hi participaren arqueòlegs, historiadors, geòlegs i geògrafs. Per primera vegada, després d'un incendi forestal, l'arqueologia ha restituït la història d'una muntanya de la Catalunya del Nord (Conflent) des del Paleolític i l'edat del Bronze fins a les crisis de la viticultura i d'algunes indústries, el segle passat. De vegades cal dir, com s'esmenta a la contracoberta: "ni hi ha mal que per bé no vingui". Cal recordar que al volum Poblament, territori i història rural, VIè Congrés d'Alguaire, ja es va publicar un ampli resum en català d'aquest notable projecte de recerca.
Taula de matèries: Primera part: L'esdeveniment i el marc. Segona part: Les primeres ocupacions humanes. Tercera part: La muntanya i les societats tradicionals. Quarta part: Vers la modernitat. D'un món ple a uns territoris menystinguts.